• Početna >
  • O Jakovlju >
  • 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dokumenti

1-poziv-za-22.-sjednicu.doc 2-obrazlozenje-22.-sjednice.doc 3-prijedlog-odluke-zapisnik.doc 4-skraceni-zapisnik-21.-sjednica.doc 5-izvjesce-o-radu-opcinske-nacelnice-za-razdoblje-od-1.-srpnja-do-31.-prosinca-2019.-godine.doc 6-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-radu-za-razdoblje-od-01.07.-31.12.2019.doc 7-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-plana-gospodarenja-otpadom-opcine-jakovlje-za-2019.godinu.doc 8-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-pgo-opcine-jakovlje-za-2019.-godinu.doc 9-izvjesce-drustva-eko-flor-plus-d.o.o.-o-kolicinama-otpada-prikupljenih-u-2019.docx 10-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-drustva-eko-flor-plus-d.o.o.-o-radu-za-javnu-uslugu-prikupljanje-komunalnog-otpada-za-razdoblje-1.1.-31.12.2019..doc 11-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-primjeni-agrotehnickih-mjera-i-mjera-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-za-2019.-godinu.docx 12-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-primjeni-agrotehnickih-mjera-i-mjera-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-za-2019.-godinu.doc 13-odluka-o-dugorocnom-kreditnom-zaduzenju-opcine-jakovlje.pdf 14-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-dugorocnom-kreditnom-zaduzenju-opcine-jakovlje.doc 15-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-kratkorocnom-kreditnom-zaduzenju-opcine-jakovlje.doc 16-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-o-utvrdenju-financijskog-plana-osiguranih-sredstva-za-podmirenje-troskova-tijekom-pozarne-sezone-u-2020.-godini-2-.doc 17-prijedlog-za-donosenje-plana-aktivnog-ukljucenja-svih-subjekata-zastite-od-pozara-na-podrucju-opcine-jakovlje-u-protupozarnoj-sezoni-u-2020.-godini-1-.doc 18-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-o-utvrdenju-popisa-lokaliteta-i-prostora-radi-uspostave-zapovjednih-mjesta-za-koordinaciju-gasenja-pozara.doc