• Početna >
  • O Jakovlju >
  • 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dokumenti

15-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-ulica-svete-doroteje_n-j30s.doc 14-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-ulica-svete-doroteje_n-j30j.doc 13-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-davanju-suglasnosti-za-pokretanje-postupka-ulaganja-na-podrucju-opcine-jakovlje-projekt-uredenje-prostorija-za-potrebe-vatrogasne-zajednice-jakovlje.doc 12-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-davanju-suglasnosti-za-pokretanje-postupka-ulaganja-na-podrucju-opcine-jakovlje-projekt-izgradnja-sportskih-terena-u-jakovlju.doc 11-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-davanju-suglasnosti-za-pokretanje-postupka-ulaganja-na-podrucju-opcine-jakovlje-projekt-uredenje-djecjeg-igralista-u-jakovlju.doc 10-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-davanju-suglasnosti-za-pokretanje-postupka-ulaganja-na-podrucju-opcine-jakovlje-projekt-uredenje-platoa-ispred-opcinske-zgrade-u-jakovlju.doc 9-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-davanju-suglasnosti-za-pokretanje-postupka-ulaganja-na-podrucju-opcine-jakovlje-projekt-izgradnja-djecjeg-vrtica-u-jakovlju.doc 8b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-rasporedivanju-sredstava-za-financiranje-politickih-stranaka-za-2021.doc 8a-odluka-o-rasporedivanju-sredstava-za-financiranje-politickih-stranaka-za-2020.-godinu.pdf 7h-prijedlog-za-donosenje-programa-koristenja-naknada-za-zadrzavanje-nezakonito-izgradene-zgrade-u-prostoru-u-2021.-godini.docx 7g-prijedlog-za-donosenje-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-u-2021.-godini.docx 7f-prijedlog-za-donosenje-programa-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2021.-godinu.docx 7e-prijedlog-za-donosenje-programa-javnih-potreba-u-sportu-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2021.-godinu.docx 7d-prijedlog-za-donosenje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2021.-godinu.docx 7c-prijedlog-za-donosenje-socijalnog-programa-opcine-jakovlje-za-2021.-godinu.docx 7b-prijedlog-za-donosenje-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2021.-godinu.xlsx 5-prijedlog_proracuna_2021_i_projekcije_22-23.pdf 7a-prijedlog-za-donosenje-programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2021.-godinu.xlsx 6-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-izvrsavanju-proracuna-opcine-jakovlje-za-2021.-godinu.doc 4-skraceni-zapisnik-27.doc 16264465252005484851591890599_3-prijedlog-odluke-zapisnik.doc 2-obrazlozenje-28.-sjednice.doc 1-poziv-za-28.-sjednicu.doc