• Početna >
  • O Jakovlju >
  • 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Dokumenti

1-poziv-za-31.-sjednicu.doc 2-obrazlozenje-31.-sjednice.doc 11206857175436245731049896325_3-prijedlog-odluke-zapisnik.doc 4-skraceni-zapisnik-30.-sjednica-ov.doc 5a-godisnji_izvjestaj_o_izvrsenju_proracuna_oj_nacelnice-za-2020.pdf 5b-prijedlog-za-donosenje-godisnjeg_izvjestaja_o_izvrsenju_proracuna_oj_za_2020.pdf.pdf 6a-prijedlog-o-raspodjeli-rezultata-za-2020.-godinu-opcinska-nacelnica.pdf 6b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-raspodjeli-rezultata-za-2020.-godinu-vijece.doc 7a-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-godinu.xlsx 7b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-godinu.docx 8a-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-godinu.xlsx 8b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-godinu.docx 9a-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-socijalnog-programa-opcine-jakovlje-za-2020.-godinu.xlsx 9b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-socijalnog-programa-opcine-jakovlje-za-2020.-godinu.docx 10a-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-javnih-potreba-u-kulturi-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.-godinu.xlsx 10b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-javnih-potreba-u-kulturi-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.-godinu.docx 11a-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-javnih-potreba-u-sportu-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.-godinu.xlsx 11b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-javnih-potreba-u-sportu-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.-godinu.docx 12a-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.-godinu.xlsx 12b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2020.-godinu.docx 13a-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2020.-godinu.docx 13b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2020.-godinu.docx 14a-izvjesce-o-radu-opcinske-nacelnice-za-razdoblje-od-1.-srpnja-do-31.-prosinca-2020.-godine-2-.doc 14b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-radu-za-razdoblje-od-01.07.-31.12.2020.doc 15-prijedlog-za-donosenje-i_izmjene_proracuna_oj_za_2021.pdf 16-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-i.-izmjeni-programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2021.-godinu.xlsx 17-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-i.-izmjeni-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2021.-godinu.xlsx 18-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-i.-izmjeni-socijalnog-programa-opcine-jakovlje-za-2021.-godinu.docx 19-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-i.-izmjeni-programa-javnih-potreba-u-kulturi-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2021.-godinu.docx 20-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-i.-izmjeni-programa-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-na-podrucju-opcine-jakovlje-za-2021.-godinu.docx 21-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-kratkorocnom-kreditnom-zaduzenju-opcine-jakovlje.doc 22-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prijenosu-dugotrajne-nefinancijske-imovine.doc 23a-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-plana-gospodarenja-otpadom-opcine-jakovlje-za-2020.godinu.doc 23b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-pgo-opcine-jakovlje-za-2020.-godinu.doc 24a-izvjesce-o-radu-drustva-eko-flor-plus-d.o.o.-za-2020.-godinu.xlsx 24b-izvjesce-drustva-eko-flor-plus-d.o.o.-o-kolicinama-otpada-prikupljenih-u-2020.-godini.pdf 24c-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-drustva-eko-flor-plus-d.o.o.-o-radu-za-javnu-uslugu-prikupljanje-komunalnog-otpada-za-razdoblje-1.1.-31.12.2020..doc 25a-izvjesce-opcinske-nacelnice-o-primjeni-agrotehnickih-mjera-i-mjera-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-za-2020.-godinu.docx 25b-obrazac-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-provedbi-agrotehnickih-mjera-za-2020.-godinu.pdf 25c-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-primjeni-agrotehnickih-mjera-i-mjera-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-za-2020.-godinu.doc 26-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-o-utvrdenju-financijskog-plana-osiguranih-sredstva-za-podmirenje-troskova-tijekom-pozarne-sezone-u-2021.-godini-2-.doc 27-prijedlog-za-donosenje-plana-aktivnog-ukljucenja-svih-subjekata-zastite-od-pozara-na-podrucju-opcine-jakovlje-u-protupozarnoj-sezoni-u-2021.-godini-1-.doc 28-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-o-utvrdenju-popisa-lokaliteta-i-prostora-radi-uspostave-zapovjednih-mjesta-za-koordinaciju-gasenja-pozara.doc 29a-povjerenstvo-za-dodjelu-javnih-priznanja-prijedlog-zakljucka.doc 29b-prijedlog-za-donosenje-zakljucka-za-dodjelu-javnih-priznanja-opcine-jakovlje.doc 30-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-u-projekt.docx 31a-odluka-o-davanju-suglasnosti-na-namjeru-davanja-u-koncesiju-nekretnina-u-vlasnistvu-oj.pdf 31b-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-zasnivanju-prava-na-nekretninama-u-vlasnistvu-opcine-jakovlje.doc 32-prijedlog-za-donosenje-odluke-o-osnivanju-vijeca-za-prevenciju-opcine-jakovlje.docx